S kolesom v šolo - Učne vsebine 2011

Program Učne vsebine za mentorje 2011

(download – prenesete si ga iz ON-line sistema)

V On-line sistemu za opravljanje Izpitov in Tekmovanj je na vstopni strani objavljena povezava do NOVEGA programa “S kolesom v šolo – Učne vsebine 2011″ za mentorje prometne vzgoje. Program si lahko prenesete (download) z navedenega spletnega naslova. Program je stisnjen v ZIP datoteko, zato jo je treba pred namestitvijo programa odpakirati. Velikost programa je cca 3 GB. Do sistema dostopate z geslom, ki ste ga prejeli od AVP (Agencija za varnost v prometu).

Posodobitev programa

  • Posodobitev zajema povečanje resolucije na 1024 x 768 pik.
  • Spremenila se je funkcionalnost programa. Nov program ponuja jasno zasnovo. Med slikami se enostavno pomikamo s puščicami, s klikom na sliko pa le-to povečamo. Animacije in filmi so celo-zaslonski. Zelo enostaven je tudi pomik med posameznimi tematikami. Če želimo poiskati določeno sliko oz. animacijo, jo lahko hitro prikličemo iz seznama slik oz. animacij v posamezni tematiki.
  • Posodobljene so vse animacije, dodanih je tudi nekaj novih. Vsi udeleženci v animacijah vozijo v skladu s pravilnimi postopki – razvrščanje, vožnja ob desnem robu vozišča, pravočasno nakazovanje spremembe smeri  …
  • Dodana je velika zbirka novih filmov, kar pomeni velik doprinos k boljši prepoznavnosti prometnih situacij za bodoče kolesarje in kasnejše voznike. Vseh vido vsebin (filmov in animacij) je več kot 220.
  • Posodobljen je tudi slikovni material.
  •  Za pomoč mentorjem (v opornih točkah pri podajanju snovi), je v programu, ob posamezni sliki, podan kratek tekst, ki ga v starem programu ni bilo.

V novem programu je velik poudarek na vidnosti kolesarja. V prometu na kolesarja preži vrsto nevarnosti. Kolesarjeva silhueta je ozka, zato ga lahko vozniki hitro spregledajo. Otroci bi morali čim prej spoznati, da je vidnost kolesarja življenjskega pomena. Prav zato so v programu kolesarji opremljeni z odsevnim telovnikom in z odsevnimi trakovi na nogah. S tem dobi otrok kolesar, že na začetku svoje kolesarske »poti« sporočilo, o pomembnosti BITI VIDEN. 

V programu je 13 glavnih tem, ki so razporejene v podteme. Vsako tematiko spremlja uvodna slika.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13