S kolesom v šolo - 2003

Uvod

Multimedijski projekt S kolesom v šolo je bil izdan v šolskem letu 2003/2004 za delovanje v okolju Windows 95/98, Windows NT 4, Windows 2000 in Windows XP.

Operacijska sistem Windows Vista in Windows 7 uvajata mehanizme, ki onemogočajo pravilno delovanje starih programov S kolesom v šolo.  Zato programa S kolesom v šolo – Vaje iz učnih vsebin in S kolesom v šolo – Izpit  (samo za učitelje) iz leta 2003 v novih operacijskih sistemih uradno NISTA podprta. Prav tako je Z LETOM 2011 ob izidu programskega paketa “S kolesom v šolo 2011”

UKINJENA URADNA PODPORA PROGRAMSKEMU PAKETU “S KOLESOM V ŠOLO” IZ LETA 2003.