Tekmovanje "Kaj veš o prometu"

S 01.09.2015 so se ON-line tekmovanja Kaj veš o prometu? preselila na strežnike ARNES-a, in sicer v spletno učilnico Kolesar.

Začetna prijava na tekmovanje poteka na enak način kot pri izpitu. Podrobneje pa je postopek opisan v navodilih, ki se nahajajo v spletni učilnici.

 

Tekmovanja se izvajajo na treh nivojih in sicer:

    1. Državno tekmovanje: vsako šolsko leto obstaja samo eno, nanj se uvrstijo tekmovalci iz kvalifikacijskih tekmovanj.
    2. Kvalifikacije za državno tekmovanje: po novem, obstaja samo en vmesni nivo med šolskimi in državnim tekmovanjem (prej so to bila t.i. medšolska, občinska, medobčinska, tekmovanja v okviru upravnih enot, regijska tekmovanja …).
    3. Šolsko tekmovanje: tekmovanje na posameznih osnovnih šolah po Sloveniji. Šola lahko izvede samo eno šolsko tekmovanje in se prijavi samo na eno kvalifikacijsko tekmovanje. Šola lahko to tekmovanje opravlja tudi v različnih terminih (zaradi zasedenosti računalniške učilnice …), do roka določenega v razpisu. Podružnice in matične šole izvedejo skupno tekmovanje, ki pa ne rabi biti na eni lokaciji in v istem terminu.

Sistem ima naslednje lastnosti:

  • neposredno iz šolskega tekmovanja se ni mogoče uvrstiti na državno tekmovanje;
  • med šolskim in državnim tekmovanjem je za vsako posamezno osnovno šolo samo eno tekmovanje;
  • kvalifikacije za državno tekmovanje so lahko enkrat na nivoju občine, drugič na nivoju upravne enote, lahko pa so celo regijskega značaja. Primer slednjega je Maribor, kjer na istem tekmovanju sodelujejo upravna enota Pesnica, upravna enota Šentilj in osnovne šole iz občine Maribor;
  • tekmovalec A iz šole OŠ1 ter tekmovalec B iz šole OŠ5, ki sta se uvrstila na državno tekmovanje, sta oba tekmovala samo na šolskem in kvalifikacijskem tekmovanju.

V spletni učilnici KOLESAR se nahaja tudi sistem, ki omogoča ON-line vodenje tekmovanj za voznike mopedov. Delovanje tega sistema je identično tekmovanju za kolesarje.

V navodilih, ki se nahajajo v spletni učilnici KOLESAR, so opisani postopki delovanja tega dela sistema.