objavil | on Novice za mentorje, Novice za računalnikarje | brez komentarjev

Želeli bi Vas opomniti, da so na seznamih za organizirano oskrbo, ki ste jih prejeli od posameznih založb navedeni tudi naši učni pripomočki S kolesom v šolo. V kolikor jih na nekaterih seznamih ni, jih prosimo dopišite.

Vljudno vas prosimo, da to možnost izkoristite. S tem razbremenite starše, da jim ne bo potrebno med letom iskati založb, ki so pripravljene učne pripomočke S kolesom v šolo imeti na zalogi tudi izven sezone.Da bi starši, navkljub slabi gospodarski situaciji, še nekako zmogli strošek teh učnih pripomočkov, smo cene učnih pripomočkov pustili NESPREMENJENE TUDI V LETU 2014/2015.

Čeprav je kriza in povsod manjka denarja, bi bilo resnično dobro, da staršem priporočate te učne pripomočke, še posebej zgoščenko VAJE, ki je nemenjena vsej družini, saj predstavlja dobrodošlo, če ne že kar nujno osvežitev, razširitev in posodobitev pred “davnimi leti” pridobljenih znanj.  Zgoščenka bo tako v uporabi v družini kar nekaj let.