objavil | on Novice za mentorje, Novice za računalnikarje, Novice za SPV-je | brez komentarjev

Na dan 05.06.2013 je bilo v sistem registriranih 795 osnovnošolskih učiteljev.

TESTIRANJE KOLESARJEV ON-LINE

Skupno število izvedenih testov:    171.512
Povprečno število izvajanj testov na računalnik:     4
Povprečno število kazenskih točk na test:     138
Povprečno število kazenskih točk za skupino manj kot 9 let:     169
Povprečno število kazenskih točk za skupino 9 – 15 let:       137
Povprečno število kazenskih točk za skupino 16 – 25 let:     134
Povprečno število kazenskih točk za skupino 26 – 35 let:     117
Povprečno število kazenskih točk za skupino 36 – 45 let:     100
Povprečno število kazenskih točk za skupino 46 – 55 let:     127
Povprečno število kazenskih točk za skupino 56 – 65 let:     159
Povprečno število kazenskih točk za skupino nad 65 let:     167
Število izvedenih testov brez kazenskih točk:     9.508
Število izvedenih testov s kazenskimi točkami:     162.004

TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU ON-LINE

Število izvedenih šolskih tekmovanj:    181
Število izvedenih regijskih tekmovanj:     42
Skupno število udeleženih učencev:     1.841

S KOLESOM V ŠOLO IZPIT ON-LINE

Število šol, ki so opravljale izpit (matične šole+podružnice):    352
Število učencev, ki so opravljali izpit:     10.086