KRATKA PREDSTAVITEV BREZPLAČNIH APLIKACIJ ZA OPRAVLJANJE KOLESARSKEGA IZPITA IN TEKMOVANJ KAJ VEŠ O PROMETU?

 

 

Spletna aplikacija – Tekmovanje Kaj veš o prometu?

Dostopna je na isti povezavi kot IZPIT https://promet.kolesar.info/adm/. Že od l. 2011 se tekmovanja ozvajajo samo preko te spletne aplikacije.