Šolsko leto 2019/2020: Delovni zvezek S kolesom v šolo z e-učbenikom na spletu za kolesarski izpit

Novi delovni zvezek S kolesom v šolo so učenci izredno dobro sprejeli in so nad njim navdušeni, prav tako tudi nad vsebinami na spletu, saj jih je resnično veliko – tudi za vso družino.

 

Cena delovnega zvezka z e-učbenikom na spletu (na eCPP.si) je 14,60 EUR.  

Prepričani smo, da je cena delovnega zvezka z e-učbenikom zelo korektna in prepričani smo, da so te vsebine že veliko otrok obvarovale kakšne prometne nesreče.  Če je otrok opremljen z dobrim prometnim znanjem, bo znal tudi samozaščitno ravnati, kadar nekdo drug v prometu naredi napako …

Kje lahko kupimo delovne zvezke S kolesom v šolo?
  • Delovne zvezke lahko starši kupijo v založbah DZS in MKT po vsej Sloveniji.
  • Ponekod se učitelji povežejo z najbližjo knjigarno, katera nato pri nas naroči želeno količino delovnih zvezkov, da jih lahko nato staši nabavijo.
  • Delovne zvezke lahko kupijo starši tudi direktno preko naše spletne trgovine: www.bodivaren.si. Pri tem je potrebno upoštevati še poštne stroške.
  • Nekatere osnovne šole v jeseni, zberejo SKUPNO NAROČILO (mentorji, kliknite na link)  in nam ga posredujejo. Delovne zvezke, skupaj z računom, nato pošljemo na šolo. 

In kako izgleda e-učbenik na spletu?

V njem najdete vso učno snov razvrščeno po predpisanih tematikah, kvize, igrice, animacije, poučne filme in male junake Piko, Luka in Jako.

Primer lekcije:

  Primer kviza:

  Primer kratke igrice – labirint:


 

Maj 2017: 1. Posodobitev spletne učilnice Kolesar na Sio.si v šolskem letu 2017/2018

Za novo šolsko leto 2017/2018 pripravljamo vsebinsko prenovo teoretičnega dela usposabljanja za vožnjo kolesa.

V tej prenovi bodo upoštevane vse spremembe novega pravilnika o prometni signalizaciji, posodobila se bodo tudi  vprašanja, prav tako tudi program Učne vsebine za mentorje, priročnik za Varno kolesarjenje in delovni zvezek S kolesom v šolo.

Pri prenovi oz. posodobitvi projekta sodeluje mag. Darko Hederih, psiholog, ki je poznan kot največji strokovnjak za različne načine preverjanja znanja in redno predava učiteljem v osnovnih šolah širom Slovenije.

2. Posodobitev učil za kolesarski izpit za učence

Novo! Sporočamo vam, da je v novem šolskem letu 2017/2018 za kolesarski izpit, kot naš edini učni pripomoček, na razpolago

PRENOVLJEN delovni zvezek S KOLESOM V ŠOLO
z brezplačno 30- dnevno kodo za dostop do e-učbenika na spletu,

z odličnimi vsebinami, ki nadomeščajo tudi dosedanjo zgoščenko S kolesom v šolo – Vaje. (Zgoščenke S kolesom v šolo – Vaje, torej v novem šolskem letu 2017/2018 NE BO VEČ na razpolago.)

POZOR! KODA JE NAMENJENA LE UČENCEM za delo na domačem računalnikom in NI NAMENJENA mentorjem za delo v OŠ. V OŠ je na razpolago spletna učilnica KOLESAR na SIO.SI, kjer je tudi program Učne vsebine, preko katerega mentorji podajate snov in seveda testiranje za učence. So pa vsebine kompatibilne in se med seboj dopolnjujejo.


In kaj učencem ponuja prenovljen delovni zvezek S kolesom v šolo?

  • Delovni zvezek ima 64 strani, torej kar 16 strani več kot dosedanji.
  • Omogoča učinkovito spoznavanje ključne snovi, tako preko samega delovnega zvezka, kot tudi preko ODLIČNIH VSEBIN NA SPLETU. Vsebine so zasnovane tako, da učenci s pomočjo vaj obdelajo vse teme, ki jih morajo obvladati, da so uspešni na izpitu in kasneje v prometu.
  • Kot novost je na začetku vsakega poglavja podana obširnejša razlaga učne snovi.
  • Ima NOVE MALE PROMETNE JUNAKE (Pika, Jaka in Luka), ki učencem na prikupen način približajo posamezne naloge.

CENA delovnega zvezka s kodo: 14,60 EUR (naročilnica)

 (Čeprav bo kdo mnenja, da je to še eden od nepotrebih izdatkov, pa ne pozabimo, da lahko “investicija” v prometno znanje otroku v določenih situacijah reši tudi življenje. Ko starši pošljemo otroka v šolo ali na kakšno drugo dejavnost, si želimo in pričakujemo, da se nam živ in zdrav vrne. Če je otrok opremljen z dobrim prometnim znanjem, bo znal tudi samozaščitno ravnati, kadar nekdo drug v prometu naredi napako …)


Odlikujejo ga kar tri posebnosti:

1.) Opremljen je z 30-dnevno UNIKATNO KODO preko katere učenci in starši dostopajo do BREZPLAČNEGA interaktivnega e-UČBENIKA na spletu, kjer jih čaka sistematično podana vsa učna snov, animacije, filmi in tudi kvizi ter luštne prometne igrice.

Priporočamo, da se koda aktivira šele 30 dni pred izpitom iz teorije, saj od aktivacije velja 30 dni neprekinjeno.

2.) Na sredini delovnega zvezka sta DVE PREKLOPNI STRANI, na katerih je predstavljena Pikina, Jakova in Lukova pot v šolo z nalogami.

3.) Posamezne naloge v delovnem zvezku so opremljene s QR kodami, ki omogočajo, da si lahko otroci in starši, za razumljivejšo ponazoritev prometne situacije, s pomočjo pametnih telefonov zavrtijo film oz. 3D animacijo.


Spletna aplikacija ON-LINE S kolesom v šolo se je v letu 2014/2015 prenesla v spletno učilnico KOLESAR na SIO.SI (na ARNES), kjer najdete tudi vse potrebne informacije glede opravljanja kolesarskih izpitov in tekmovanj.

Tam se vrši tudi podpora (podpora@sio.si) glede opravljanja kolesarskih izpitov v sami spletni učilnici.

Tukaj pa vam podajamo nekaj kratkih informacij glede kolesarskih izpitov in tekmovanj od leta 2014 dalje.